در راستای طرح سلامت جامعه در ژئوپارک طبس
کارگاه آموزشی مزاج شناسی

In the community health plan of Tabas Geopark
Temperamentology Workshop

کارگاه آشنایی به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر

Workshop on the occasion of World Migratory Birds Day

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم اطلاعات جغرافیایی به مناسبت روز جهانی GIS

Workshop, introduction to GIS on the occasion of World GIS day – 18 November 2020

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم مکان یاب جهانی (GPS)

Global Positioning System (GPS) Workshop