اعضا هیئت امنا

مدیریت ژئوپارک طبس، دکتر وصال یحیی شیبانی
مدیریت ژئوپارک طبس، دکتر وصال یحیی شیبانی
معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس، مهندس علی اکبر رحیمی
معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس، مهندس علی اکبر رحیمی
دکتر سید محمد مهدی موسویان
دکتر سید محمد مهدی موسویان
مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، مهندس رمضان کریتی ثانی
مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، مهندس رمضان کریتی ثانی
نماینده ایمیدرو
نماینده ایمیدرو

تیم اجرایی

دکتر وصال یحیی شیبانی
دکتر وصال یحیی شیبانی
دکتر سید محمد مهدی موسویان
دکتر سید محمد مهدی موسویان
مهندس مهدی رحمانی
مهندس مهدی رحمانی
مهندس احسان زمانیان
مهندس احسان زمانیان
مهندس ابوالفضل قنبری
مهندس ابوالفضل قنبری
مهندس مسعود میرحاجیان
مهندس مسعود میرحاجیان