اعضا هیئت امنا

مدیریت ژئوپارک جهانی طبس، دکتر وصال یحیی شیبانی
مدیریت ژئوپارک جهانی طبس، دکتر وصال یحیی شیبانی
معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس، مهندس علی اکبر رحیمی
معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس، مهندس علی اکبر رحیمی
دکتر سید محمد مهدی موسویان
دکتر سید محمد مهدی موسویان
مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، مهندس رمضان کریتی ثانی
مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، مهندس رمضان کریتی ثانی
نماینده ایمیدرو
نماینده ایمیدرو

تیم اجرایی