اعضا هیئت امنا

دکتر وصال یحیی شیبانی
دکتر وصال یحیی شیبانی
دکتر سید محمد مهدی موسویان
دکتر سید محمد مهدی موسویان
فرماندار طبس
فرماندار طبس
مهندس رمضان کریتی ثانی
مهندس رمضان کریتی ثانی
مهندس سید مهدی طلایی مقدم
مهندس سید مهدی طلایی مقدم
نماینده ایمیدرو
نماینده ایمیدرو

تیم اجرایی

دکتر وصال یحیی شیبانی
دکتر وصال یحیی شیبانی
دکتر سید محمد مهدی موسویان
دکتر سید محمد مهدی موسویان
مهندس مهدی رحمانی
مهندس مهدی رحمانی
مهندس احسان زمانیان
مهندس احسان زمانیان
مهندس ابوالفضل قنبری
مهندس ابوالفضل قنبری
مهندس مسعود میرحاجیان
مهندس مسعود میرحاجیان