زمین گردشگری یا ژئوتوریسم نوعی گردشگری آگاهانه و مسئولانه در طبیعت با هدف شناخت و تماشای پدیده‌ها و فرآیندهای زمین شناختی و آموختن نحوه شکل گیری و سیر تکامل آنهاست. ژئوپارک‌ها اهداف گسترده‌ای از جمله توسعه اقتصادی جوامع محلی از راه گسترش ژئوتوریسم، تبیین ارزش و اصالت زمین و طبیعت در اندیشه همگان، جلب مشارکت همگانی در حفاظت و نگهداری از میراث زمین شناختی و بالابردن دانش و آگاهی مردم را دنبال می‌کنند (امری کاظمی، 1391). هنگام سفر به ژئوپارک‌ها، افراد با حمایت از اقتصاد جوامع محلی و هماهنگ با طبیعت و حفاظت از زیستگاه، به محافظت از آنها کمک می‌کنند. مردم در بازدید از ژئوپارک‌ها، یک سفر علمی ـ تفریحی بسیار ارزشمند را تجربه می‌کنند و در طول سفر خود و بازدید از ژئوسایت‌ها نباید هیچ گونه آسیبی به سنگ‌ها، فسیل‌ها، گونه‌های گیاهی و جانوری و همچنین بناهای تاریخی وارد نمایند. در واقع انسان در طبیعت هیچ گونه اثری، بجز ردپایش را برجای نمی‌گذارد و تنها چیزی که از طبیعت با خود به همراه خواهد برد تصاویری است که به عنوان یادگاری و خاطره ثبت نموده است.

ما به عنوان یک بازدید کننده، نقش خود را به عنوان میهمان در هر ژئوپارک باید درک نموده و ضمن احترام به آداب و سنن یکدیگر، برای به حداقل رساندن اثرات فرهنگی و زیست محیطی خود اقدام نماییم. میراث زمین شناختی، طبیعی و فرهنگی ـ تاریخی هر ژئوپارک، میراثی ملی و جهانی بوده و حفاظت از آنها بر تمامی شهروندان کره خاکی ضروری است.

– منابع علمی مورد استفاده در مدیریت ژئوپارک طبس موجود است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع میباشد.