آئین طبالی (طبل زنی)

Drumming (Tabl-Zani or Tabbali) Ceremony

ژئوسایت های خانه های گبر کال جنی

Geosite Of Kal-e-Jenni Gabr Houses

به مناسبت روز جهانی حیات وحش – قسمت 2

On the occasion of March 3, World Wildlife Day
part 2

به مناسبت روز جهانی حیات وحش – قسمت 1

On the occasion of March 3, World Wildlife Day
part 1

کشف یک سایت فسیلی در ژئوپارک طبس

Discovery of fossil site in Tabas Geopark

برنامه های ژئوپارک
مجموعه آموزش های صوتی – شماره 6

Geopark Applications
Audio Training Collection – No.6

ژئوپارک، آشتی انسان با زمین و طبیعت
مجموعه آموزش های صوتی – شماره 5

Geopark, the reconciliation of man with the earth and nature
Audio Training Collection – No.5

مزایای ژئوپارک
مجموعه آموزش های صوتی – شماره 4

Benefits of Geopark
Audio Training Collection – No.4

وبینار یادمان سالروز زلزله 1357 طبس

Webinar commemorating the anniversary of the 1978 Tabas earthquake

اهداف ژئوپارک
مجموعه آموزش های صوتی – شماره 3

Geopark Targets
Audio Training Collection – No.3

آشنایی با مفهوم نشان ژئوپارک طبس
مجموعه آموزش های صوتی – شماره 2

Introduction to the concept of Tabas Geopark logo
Audio Training Collection – No.2

ژئوپارک چیست؟
مجموعه آموزش های صوتی – شماره 1

? What is a Geopark
Audio Training Collection – No.1

نهم شهریور روز ملی یوز ایرانی گرامی باد

31th August Iranian Cheetah National Day

در راستای طرح سلامت جامعه در ژئوپارک طبس
کارگاه آموزشی مزاج شناسی

In the community health plan of Tabas Geopark
Temperamentology Workshop

روز جهانی بیابان زدایی – 27 خرداد 1400

World Desertification Day – 17 June 2021

به مناسبت روز جهانی صنایع دستی
گفتگو با خانم فهیمه بخشی پور، همیار ژئوپارک طبس و کارآفرین حوزه صنایع دستی

On the occasion of World Handicrafts Day
Interview with Ms. Fahimeh Bakhshipour, Partner of Tabas Geopark and Entrepreneur in the field of handicrafts

به مناسبت روز جهانی محیط زیست
گفتگو با ریاست محترم اداره حفاظت محیط زیست طبس

World Environment Day
Interview with the director of Tabas County Department of Environment

ژئوسایت های منحصر بفرد در روستای ازمیغان و شمال کال جنی ، طبس ژئوپارک

Unique geosites in the Ezmighan village and Kal-e-Jenni, N of Tabas Geopark

به مناسبت روز جهانی موزه – بازدید مجازی از موزه ژئوپارک طبس

On the occasion of International Museum Day – Virtual visit to Tabas Geopark Museum

منطقه نمونه گردشگری خرو از مهم‌ترین و بهترین مکان‌ها در ژئوپارک طبس است

Unique Geosites in the Kharv tourism area, East of Tabas Geopark

کارگاه آشنایی به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر

Workshop on the occasion of World Migratory Birds Day

پایداری خلاق (طاق باستانی شاه عباسی)

Creative Sustainability (Shah Abbasi Historical Arch)

به بلندای کریت

As High As Kurit

موزه ژئوپارک طبس

Tabas Geopark Museum

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم مکان یاب جهانی (GPS)

Global Positioning System (GPS) Workshop

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم اطلاعات جغرافیایی به مناسبت روز جهانی GIS

Workshop, introduction to GIS on the occasion of World GIS day – 18 November 2020

مصاحبه زمانیان کارشناس ژئوپارک با دکتر عباس قادری، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و رئیس انجمن دیرینه شناسی ایران – به مناسبت روز ملی فسیل

Engineer Zamanian Interview with Dr. Abbas Ghaderi, Faculty Member of Ferdowsi University and President of the Iranian Paleontological Society

مصاحبه اینستاگرامی زمانیان کارشناس ژئوپارک با دکتر ناظمی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس، به مناسبت زلزله سال 1357طبس

Instagram interview of Mr. Zamanian, geopark expert with Dr. Nazemi, professor of Tabas Islamic Azad University, On the occasion of the Tabas earthquake,1978

چهارمین کنگره ملی زغالسنگ ایران

4th National Coal Congress of Iran

غرفه ژئوپارک طبس در کارگاه های آموزشی جزیره قشم

Tabas Geopark booth in Qeshm Island workshops

اولین نشست بین المللی و کارگاه های آموزشی ژئوپارک های جهانی یونسکو در ایران

1th Internation Meeting & Workshops On UNESCO Global Geoparks in Iran