دومین مرکز بازدیدکنندگان ژئوپارک جهانی طبس در کال جنی قرار دارد. این مرکز اطلاعات علمی درباره زمین شناسی، فرهنگ، تاریخ، طبیعت و صنایع دستی ژئوپارک جهانی طبس را به نمایش گذاشته و شروعی عالی برای شناخت و کاوش در منطقه طبس است. برای به دست آوردن اطلاعات در مورد آنچه در هنگام سفر به ژئوپارک نیاز دارید را در این مکان می‌توانید تجربه کنید.

گالری تصاویر

موقعیت در گوگل مپ