ژئوسایت مکانی است در یک ژئوپارک، دارای یک پدیده یا عارضه کمیاب و ارزشمند زمین‌شناسی، فرهنگی ـ تاریخی و طبیعی که ارزش برجسته علمی یا زیبایی‌شناختی داشته و ضمن دارا بودن ابزار تفسیری و زیرساخت مناسب، شرایط بازدید همگانی برای بازدیدکنندگان فراهم باشد.

ژئوسایت­ های طبیعی

ژئوسایت­ های زمین شناسی

ژئوسایت­ های زمین باستان شناسی

ژئوسایت­ های فرهنگی – تاریخی