airport

فرودگاه طبس

فرودگاه طبس در حال حاضر پذیرای دو پرواز مسیر تهران – طبس و طبس – تهران در روزهای یکشنبه و سه شنبه با شرکت ماهان ایر ، بین فرودگاه طبس و فرودگاه مهرآباد می باشد

خروج از تهران
ورود به طبس
خروج از طبس
ورود به تهران
09:00
10:20
11:30
12:50

اداره کل راه آهن شرق کشور – ایستگاه راه آهن طبس

ایستگاه راه آهن طبس در حال حاضر دارای  دو برنامه طبس ، مشهد – مشهد ، طبس و طبس ، تهران – تهران ، طبس بوده و همچنین قطارهای عبوری یزد، تهران، مشهد، بندرعباس، شیراز، کرمان و خواف میباشد

برنامه کامل حرکت قطارها را در سایت اداره کل راه آهن شرق مشاهده کنید

پایانه مسافربری طبس

پایانه مسافربری طبس همه روزه دارای 4 برنامه:

طبس ، یزد
طبس ، تهران
طبس ، مشهد
طبس ، بیرجند

و بالعکس میباشد

تلفن:

9805632823411+
9805632825828+
9805632813454+