airport

فرودگاه طبس

فرودگاه طبس در حال حاضر پذیرای چهار پرواز مسیر تهران – طبس و طبس – تهران در روزهای یکشنبه و سه شنبه با شرکت ماهان ایر، و چهارشنبه و جمعه با شرکت پارس ایر، بین فرودگاه طبس و فرودگاه مهرآباد می باشد.

روز
خروج از تهران
ورود به طبس
خروج از طبس
ورود به تهران
یک شنبه
09:00
10:25
11:10
12:50
سه شنبه
09:00
10:25
11:10
12:50
چهارشنبه
21:15
22:35
23:10
01:20
جمعه
20:00
21:10
22:00
23:10

اداره کل راه آهن شرق کشور – ایستگاه راه آهن طبس

ایستگاه راه آهن طبس در حال حاضر دارای  دو برنامه طبس ، مشهد – مشهد ، طبس و طبس ، تهران – تهران ، طبس بوده و همچنین قطارهای عبوری یزد، تهران، مشهد، بندرعباس، شیراز، کرمان و خواف میباشد

برنامه کامل حرکت قطارها را در سایت اداره کل راه آهن شرق مشاهده کنید

پایانه مسافربری طبس

پایانه مسافربری طبس همه روزه دارای 4 برنامه:

طبس ، یزد
طبس ، تهران
طبس ، مشهد
طبس ، بیرجند

و بالعکس میباشد

تلفن:

9805632823411+
9805632825828+
9805632813454+