ژئوسایت مکانی است در یک ژئوپارک، دارای یک پدیده یا عارضه کمیاب و ارزشمند زمین شناسی، فرهنگی تاریخی و طبیعی که ارزش برجسته علمی یا زیبایی شناختی داشته و ضمن دارا بودن ابزار تفسیری و زیرساخت مناسب، شرایط بازدید همگانی برای بازدیدکنندگان فراهم باشد.

  نوع ژئوسایت را انتخاب کنید

  .
  تاریخ معرفی ژئوسایت

  .
  نام پیشنهادی ژئوسایت

  .
  مرجع پیشنهاد کننده

  .
  تلفن تماس

  .
  آدرس

  .
  مدرک تحصیلی خود را انتخاب کنید

  .
  موقعیت (مسیر دسترسی)

  .
  مختصات جغرافیایی
  -

  .
  نزدیک ترین روستا

  .


  بعد از ارسال فرم، در صورت داشتن تصاویر لطفا از کلید سبز رنگ قسمت سمت چپ استفاده کنید