ژئوسایت آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع)

ژئوسایت باغ گلشن

ژئوسایت بافت تاریخی کُریت

ژئوسایت بافت تاریخی اِصفَهک

ژئوسایت بافت تاریخی نایبند

ژئوسایت کاروانسرای چهار ـ دِه

ژئوسایت گورستان سپُردَنی کُریت

ژئوسایت کاروانسرای کَلمَرز

ژئوسایت آب انبار زین العابدین عطار

ژئوسایت ارگ طبس